Chemické čistenie a odstraňovanie vodného kameňa , kalov a nečistôt z tepelných a chladiarenských technologických zariadení

Pred čistením

Po čistení

Chemické čistenie tepelných a chladiarenských  technologických zariadení je súčasťou pravidelnej údržby. Predstavuje chemické odstraňovanie vodného kameňa, nánosov a usadenín zo sekundárnej a primárnej strany technologických zariadení :

 

 

 

 

· výmenníkov tepla

· protiprúdnych ohrievačov

· rúrkových výmenníkov

· doskových výmenníkov

· vyvíjačov pary

· kotlov

· chladičov

· klimatizačných výmenníkov

· tepelných lisov

· zásobníkov vody

· bojlerov

· systémov rozvodov TÚV a ÚK

 

Chemickým vyčistením sa úplne obnoví funkčnosť  technologických zariadení, zlepší sa prestup tepla na vyhrievacie telesá, kde sa ušetrí energia na jeho ohrev, ktorá sa v konečnom dôsledku prejaví ako úspora energie.