Alkalické vyvarenie kotlového telesa :

 

Skrátený technologický postup :

 

a/do telesa kotla sa dá (x)kg hydroxidu sodného NaOH, (x)kg fosforečnanu sodného Na3PO4 a (x)kg siričitanu sodného Na2SO3 na 1000L vody vodného obsahu telesa kotla. Kotol sa potom naplní upravenou vodou až po najvyššiu možnú hladinu.

b/voda sa v kotlovom telese uvedie do varu na dobu 8-12 hodín (podľa hrúbky nánosu).

c/hladina vody v kotlovom telese sa potom zníži odpustením. Po vychladení sa voda zneutralizuje, vypustí a opakovane sa kotlové teleso prepláchne.

d/môže sa vykonať druhá vyvárka kotlového telesa s rovnakým množstvom chemikálií (druhá vývarka sa vykonáva podľa hrúbky nánosu).

e/voda v kotlovom telese sa opäť zneutralizuje, vypustí a opakovane prepláchne.  

 

 

Zakonzervovanie kotla :

 

Pokiaľ je kotol odstavený do dlhodobej odstávky, je vhodné ho vyčistiť a zakonzervovať. Pri dlhodobej odstávke kotla, je potrebné do spaľovacej a zadnej komory umiestniť misky s chloridom vápenatým. Môže sa plniť len do polovice a nesmú byť zo zinku. Chlorid vápenatý veľmi dobre príjma vlhkosť a pri väčšom naplnení by obsah misiek pretiekol. Chemikálie je potrebné po 14 dňoch vymeniť.

 

Pred zakonzervovaním kotla z vodnej strany je potrebné vypustiť asi tretinu obsahu vody. Do hrdla zo zaslepovacou prírubou treba dať roztok Na3PO4 a Na2SO3 tak, aby bolo vo vodnom obsahu na každých 1000L vody (x)kg Na3PO4 a (x)kg Na2SO3. Občas je potrebné doplniť obsah siričitanu sodného v sústave. Po naplnení treba kotol uzavrieť a doplniť ho upravenou vodou. Kotlové teleso sa nikdy nesmie nechať bez obsahu vody dlhú dobu!

 

(x)kg - presná číselná hodnota chemikálie

 

 

Čistenie kotlového telesa je podmienené prevádzkovými podmienkami  a až do presného zistenia doby pokiaľ sa kotol zanesie, doporučujeme čistenie vykonávať minimálne 1x ročne vždy po vykurovacej sezóne.

 

 

Povinnosti prevádzkovateľov :

 

Vykonávať potrebné opatrenia v prípade tvorby kotlového kameňa, sedimentov  alebo nadmerného usadzovania kalu v kotloch.

 

 

Obvyklé zloženie kotlového kameňa :

 

- uhličitan vápenatý

- síran vápenatý

- kremičitan vápenatý

- hydroxid horečnatý

- uhličitan horečnatý

- chlorid vápenatý

- síran horečnatý