Autopark

Bučina

Bytový podnik Centrum

Bytový podnik

Bytové družstvo BA III

Bytový dom , ul.Koceľová

Bytové spoločenstvo 48

Bytové spoločenstvo BA II

BSS

Bratislavská teplárenská

Cofely

Cofely FM

Cevaservis

Doming

C-term

Domov dôchodcov

Domov dôchodcov

Domov dôchodcov

Domov dôchodcov

Domov dôchodcov

Domov dôchodcov

Domov mládeže OA

Doprastav Rača

Drutechna

Energo-SK

Gumon

Hotel Tatra

Hotel Sitno

Izotech - Group

Hydina

Klub vodného póla

Kozmetika

LBD družstvo

Manag - Termo

Mäsopriemysel Kabát

Mäsopriemysel Mospol

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo školstva SR

Nemocnica Antolská

Nemocnica Kramáre

Nemocnica Philippa Pinela

Nemocnica Onk.ústav sv.Alžbety

Nemocnica Štátna

Nemocnica NsP

Nafta

Novbyt

OD Tesco

OLD Herold

Okresná správa PO

Plaváreň

Práčovňa

Prvá správcovská

Prvá ružinovská

Račianska teplárenská

Slovnaft

Slov.aut.doprava SAD

Slov.vodohospodársky podnik

Slovenské telekomunikácie

Sloven

SOŠ

SOŠ

SOŠ KIŠ

Stavebné bytové družstvo

Sting - Itec

Ševt

Tlačiareň Rača

Tatrak

Uni-Tech

ÚVTOS

Vodotika

Výskumný ústav liečiv

Vojenský útvar

Výrobné družstvo Detva

Výstavisko Incheba

Zelovoc

ZSS Clementia

Železnice SR

 

a mnoho ďalších

 

Bratislava

Zvolen

Bratislava

Myjava

Bratislava

Bratislava

Banská Bystrica

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Praha (ČR)

Stupava

Bratislava

Bratislava

Holíč

Senica

Nitra

Horné Obdokovce

Sereď

Hurbanovo

Levice

Bratislava

Bratislava

Nitra

Bratislava

Bratislava

Vyhne

Nové Mesto nad Váhom

Cífer

Bratislava

Hlohovec

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Senec

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Pezinok

Bratislava

Bratislava

Levice

Plavecký Štvrtok

Bratislava

Bratislava

Trenčín

Bratislava

Bratislava

Modra

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Slávnica

Nitra

Dvory nad Žitavou

Bratislava

Bratislava

Nitra

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Púchov

Hrnčiarovce nad Parnou

Bratislava

Modra

Slovenský Grob

Bratislava

Praha (ČR)

Trnava

Kovarce

Bratislava

Referencie :