Výmenníky tepla :

 

Výmenníky sú zariadenia slúžiace na prenos prestupu tepla alebo chladenia

 

Najrozšírenejšie tepelné druhy výmenníkov - doskové , rúrkové

 

Typy a konštrukcie výmenníkov musia vyhovovať požiadavkám prevádzky. Medzi hlavné požiadavky patrí veľký súčiniteľ prechodu tepla, malý prietokový odpor, dobrá možnosť čistenia vyhrievacej plochy, odolnosť voči korózií a hospodárne využitie materiálu.

 

Doskový výmenník je veľmi kompaktný a účinný. Jeho nevýhodou je, že vyžaduje relatívne veľkú kapacitu výhrevnosti a má relatívne veľké tlakové straty. Okrem toho je doskový výmenník veľmi citlivý na usadzovanie vodného kameňa. Preto je nutné usadeniny vodného kameňa pravidelne odstraňovať. 

 

Výmenník chemicky čistíme, že namiesto pracovného média preteká výmenníkom tepla alebo chladenia  protiprúdovo čistiaca chémia, ktorá rozpúšťaním odstraňuje vodný kameň a usadeniny. Tento proces je podporovaný mechanickým turbulentným prúdením. Množstvo čistiacej chémie je priamo úmerné objemu zariadenia. Musí byť zabezpečené dostatočné omývanie znečistených plôch výmenníkov. Výber čistiacej chémie závisí od druhu znečistenia výmenníka - kalcifikácie a od druhu výmenníka.

 

 

Správne odstavenie a spustenie výmenníka :

 

- prvá musí byť odstavená primárna strana a potom sekundárna strana

- prvá musí byť spustená sekundárna strana a potom primárna strana

 

Spájkované doskové výmenníky :

Doporučené roztoky *                 

 

(x)% kys.fosforečná

(x)% kys.oxálová

(x)% BCG-HR , R13

(x)% kys.citrónová

(x)% kys.fosforbutantricarbová

                                           

 

Skladané doskové výmenníky (rozoberatelné výmenníky) :

 

Doporučené roztoky *   

 

(x) % kys.fosforečná

(x) % kys.dusičná

(x) % polymetafosfát

(x) % BCG-HR , R13

(x) % kys.citrónová

 

 

 *(x) %  nám určuje presnú koncentráciu čistiacej chémie na vodný objem výmenníku

 

 

Miešanie čistiacej chémie :

 

 

                        m . k2                                                  m2 . k2

  a.)   m1 = ——————                     b.)    m1 = ——————

                           k1                                                      k1 - k2

 

 

 m1   objemové množstvo čistiacej chémie

 m2   objemové množstvo vody

 m     celkový objem roztoku m = m1 + m2

 k1     koncentrácia čistiacej chémie (%)

 k2     koncentrácia roztoku (%)

 

 Vyjadrenie (a , b)  pri m1

 

 a.) sa  používa , ak   potrebujeme  určiť  množstvo  čistiacej  chémie  pre  konkrétne množstvo roztoku.

 b.) sa používa  ak   potrebujeme  určiť   množstvo  čistiacej  chémie pre zmiešanie s daným množstvom vody.