Charakteristika technológií pre chemické čistenie technologických zariadení :

 

Charakteristika technológie LIN :

Technológia  je   určená  na   odstraňovanie  vodného  kameňa zo  všetkých  typov  materiálov kovových aj nekovových na zariadeniach parnej, vodnej aj tepelnej výroby. Technológia je založená na využití vodného roztoku LIN. Odstránenie vodného kameňa sa uskutočňuje bez porušenia základného konštrukčného materiálu zariadenia. Efektívnosť čistenia vodným roztokom LIN sa odovzdávacie teplo zariadenia sa zvýši o 70-90%.

Ekologická  nezávadnosť  technológie spočíva v bezpečnosti preparátu LIN ako aj pri odbúraní ekologických škôd pri vypúšťaní použitého roztoku do kanalizácie. Zabezpečuje sa podstatný prínos v porovnaní s tradičnou kyselinovou metódou. Čistenie technologických zariadení od vodného kameňa sa uskutočňuje rozpustením preparátu LIN vo vode pri teplote okolo 50-60ºC a následnou cirkuláciou vodného roztoku v uzavretom okruhu. Odstraňovanie vodného kameňa technológiou LIN zabezpečuje odstránenie vodného kameňa z veľkoobjemových technologických zariadení na prípravu vody a pary a je odporúčaný pre uplatnenie v priemyselnej praxi, hlavne v potravinárskom priemysle. LIN je ekologický, nezávadný, netoxický a spĺňa požiadavky najvyššej kvality.

 

Charakteristika technológie BCG HR , R 13 , kys.citrónová , kys.oxálová :

Chemické čistenie vodných systémov na odstraňovanie vápna, vodného kameňa a hrdze je bezpečnou a rýchlou metódou obnovenia plnej funkčnosti systému. BCG HR , R 13 sa dá použiť na strane vody pre všetky vodné systémy vykurovacích   výmenníkov tepla, chladiacích zariadení a chladiacích veží, dá sa použiť pre systémy pitnej vody. Používa sa ako čistiaci prostriedok cirkulačným alebo namáčacím spôsobom vo všetkých   vodných systémoch, ktoré sú zavápnené alebo zahrdzavené. Je vhodný pre všetky druhy konštrukčných materiálov, je obzvlášť dobre použiteľný pre čistenie čerpadiel a pozinkovaných chladiacích  veží, je pomiešateľná vo všetkých pomeroch s vodou, je mierne peniaca tekutina s pH nižšou ako 3.

 

Charakteristika technológie HCl , H3PO4 , HNO3 , NaOH , Na3PO4 , Na2SO3 :

Technológia čistenia je určená na všetky vodné systémy od vodného kameňa,  bahna a korózie. Tieto technológie  sú  z  finančného  hľadiska  najdostupnejšie, čo však nemá vplyv na kvalitné vyčistenie technologického zariadenia. Technológia sa používa ako čistiaci prostriedok cirkulačným spôsobom v systémoch vykurovacích alebo chladiarenských zariadení. Používa sa na čistenie veľkoobjemových technológií. Spôsob technológie čistenia je rovnaký ako pri predchádzajúcich spôsoboch čistenia

 

 

Inhibítor : uskutočňuje sa pasivácia vyčisteného kovového materiálu, aby bolo zabránené následnej korózií materiálu. Rozpustné látky musia zostať v roztoku.

 

Povrchovo aktívne činidlá sa pridávajú do chemických roztokov pre zlepšenie mäkčenia a sú tiež používané k zosilneniu účinkov inhibítora.

 

Typ použitej chemikálie alebo roztoku je závislí od typu a zloženia usadeniny.

 

Na zmäkčovanie vody sa používajú zmäkčovacie prostriedky.

 

· neutralizujú kyslý účinok solí a tým chránia kotol proti korózií

· zabraňujú tvorbe kameňa, miesto neho sa kameň vylučuje vo forme kalov

 

Základy zmäkčovačov vody  :

 

uhličitan sodný, hydroxid sodný, fosforečnan sodný a ostatné chemické zlúčeniny