Kontakt :      

 

 

                

 

                     E-mail :    chovoka@chovoka.sk   

                                                        

                                         

                                                  

Profil firmy :

 

Firma CHOVOKA Pezinok uskutočňuje chemické odstraňovanie vodného kameňa, kalov a nečistôt z tepelných a chladiarenských technologických zariadení od r.1999.

 

Prednosti firmy :

 

· v rámci svojej činnosti poskytujeme bezplatné poradenstvo pri technickom

  riešení a odborné poradenské služby v oblasti tepelnej energetiky

· dlhoročné skúsenosti v oblasti tepelnej energetiky

· intenzívne sa zaoberáme problematikou vodného kameňa

· profesionalita nami vykonávaných prác je pre nás prioritou

· ADR na prevoz a nakladanie s chemikáliami a nebezpečnými látkami

 

Garancia vykonaných prác :

 

· firma pracuje na základe oprávnení a je garantom vykonaných prác

· všetky chemické látky a zmesi sú certifikované

· vyčistenie a následná účinnosť je viditeľná ihneď po spustení zariadenia

· technologické  zariadenie sa po chemickom vyčistení uvedie do pôvodného stavu a spustí do prevádzky

· podľa požiadaviek nie je problém pracovať v predĺžených smenách, ako aj v dňoch voľna

Tel.:

Fax:

Mob.:

033/ 641 1050

033/ 641 1054

0903  110 994

CHOVOKA , Meisslova 7 , 902 01 Pezinok