Časté otázky a odpovede :

 

Prečo by sa malo technologické zariadenie chemicky vyčistiť ?

technologické zariadenie je treba vyčistiť, či je to zariadenie na výrobu tepla alebo chladenia preto, lebo po vyčistení je veľká úspora energií, obnoví sa funkčnosť technologického zariadenia a u niektorých  typov zariadení  je chemické čistenie jediná možná metóda vyčistenia od vodného kameňa a sedimentov

 

Je chemické čistenie ekologicky nezávadné ?

áno, pretože po chemickom čistení sa čistiace médium v zariadení zneutralizuje  neutralizačnými činidlami a urobí sa úplný preplach technologického zariadenia vodou, čím sa čistiace médium úplne zneutralizuje

 

Ako často treba technologické zariadenie chemicky čistiť ?

záleží na druhu technologického zariadenia, či je v zariadení voda upravovaná, tvrdá alebo mäkká alebo je treba chemicky čistiť sekundárny alebo primárny okruh

 

Ako dlho trvá chemické čistenie technologického zariadenia ?

všetko záleží od druhu konštrukčného materiálu, od druhu čisteného zariadenia, od objemu alebo od m²  alebo aká je hrúbka vodného kameňa v zariadení

 

Môže sa čistiť potravinárske zariadenie a zariadenie na prípravu TÚV ?

áno, chemickými látkami, ktoré sú určené na tieto účely a na zariadenia, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami alebo pitnou vodou

 

Môžu sa čistiť aj otvorené nádrže ?

áno, čistia sa väčšinou mechanickým spôsobom pomocou daného čistiaceho média. Príkladom takéhoto čistenia je otvorená expanzná alebo odkalovacia nádoba

 

Ako sa zistí či je technologické zariadenie vyčistené a zneutralizované ?

zisťuje sa to pH-metricky alebo titráciou empirického roztoku podľa ustálených hodnôt daného čistiaceho média alebo vizuálne priemyselným endoskopom

 

Môže sa čistiť viac technologických zariadení naraz ?

áno, zariadenia sa prepoja pomocou prepojovacích zariadení. Pri takomto čistení technológie  sa prepočítava spotreba a objem čistených technologických zariadení

 

Čo treba zabezpečiť pri chemickom čistení ?

treba zabezpečiť prívod vody, prívod elektrickej energie a odtok

 

Ako sa čistí bojler na prípravu TÚV ?

čistí sa dvoma spôsobmi, je to chemicky alebo mechanicky. Pri mechanickom spôsobe čistenia sa musí vybrať výhrevné teleso von z bojlera a čistí sa priamo bojler vo vnútri

 

Môže byť technologické zariadenie pri chemickom čistení v prevádzke ?

pri čistení TÚV nie, pretože sa musí zariadenie vypustiť a znovu naplniť čistiacím médiom a musí sa zabezpečiť nútená cirkulácia v čistenom technologickom zariadení. Pri chemickom čistení rozvodov ÚK áno, pretože čistiace médium cirkuluje v systéme aj pri možnosti plnej prevádzky pri stredných  teplotách