Niečo z chémie :

 

Chémia skúma zloženie a vlastnosti látok, zákonitosti ich premien a javy, ktoré tieto premeny sprevádzajú. Poznatky chémie sa využívajú v priemysle a v mnohých oblastiach ľudskej činnosti.

 

Niektoré prvky periodickej sústavy vyskytujúcich sa vo vodnom kameni a usadeninách :

 

Vápnik (Ca) - prvok druhej skupiny periodickej tabuľky. V prírode sa vyskytuje v mnohých zlúčeninách. Uhličitan vápenatý CaCO3 - biela tuhá látka, ktorá sa v prírode vyskytuje ako vápenec alebo kalcit.

 

Horčík (Mg) - jeden z prvkov druhej skupiny periodickej tabuľky. V prírode sa vyskytuje len v zlúčeninách, najmä v dolomite CaCO3. MgCO3 - zloženie uhličitanu vápenatého a horečnatého.

 

Mangán (Mn) - prvok siedmej periodickej tabuľky. V prírode sa vyskytuje len v podobe zlúčenín napr. MnCO3 - dialogit.

 

Železo (Fe) - prechodný kov v štvrtej perióde periodickej tabuľky. Je pomerne mäkký biely kov, ktorý sa v prírode vyskytuje len v zlúčeninách. Ako hydrogénuhličitan železnatý Fe(HCO3)2 sa nachádza v minerálnych vodách.

 

 

      Ca(HCO3)2          CaCO3+H2O+CO2                     CaCO3          CaO+CO2

 

 

Rýchlosť reakcie a dĺžku jej trvania možno predvídať, ako ju urýchliť alebo spomaliť menením podmienok, za ktorých sa uskutočňuje. Účinnosť mnohých procesov sa zlepší napr.   zvýšením teploty, tlaku alebo použitím katalyzátora.

 

Kyseliny sú látky, ktoré sú schopné uvoľňovať jeden alebo viac iónov vodíka (H+). Podľa počtu uvoľnených vodíkových iónov rozoznávame kyseliny jednosýtne, dvojsýtne, trojsýtne a viacsýtne.             

 

Neutralizácia je reakcia medzi kyselinou a zásadou, ktorou sa tvorí len soľ a voda. Rovnaký počet vodíkových hydroxidových iónov spolu reaguje a vytvára neutrálny roztok.